Тема: Материал заказчика

Прислано dasha_soul November 14 2008 15:28
#1
Портал сметчиков

Работы выполняются из материалов заказчика (бюджет) на давальческой основе. Вопросы: по какому документу заказчик передает строительные материалы подрядчику? Как подрядчик должен отчититаться об израсходованных материалах? Нужно ли уменьшать договорную цену на стоимость материалов заказчика? Включаются ли давальческие материалы заказчика в акт КБ-2 и справку КБ-3?

Прислано ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША November 14 2008 15:59
#2
Портал сметчиков

dasha_soul написал:
Работы выполняются из материалов заказчика (бюджет) на давальческой основе. Вопросы: по какому документу заказчик передает строительные материалы подрядчику? Как подрядчик должен отчититаться об израсходованных материалах? Нужно ли уменьшать договорную цену на стоимость материалов заказчика? Включаются ли давальческие материалы заказчика в акт КБ-2 и справку КБ-3?

Чаще всего происходит по следующей схеме:
1. Материалы передаются по акту приёма-передачи
2. В акте давальческие материалы идут с пометкой "Поставка заказчика"
3. В концовочке акта будет указана "Сумма всего" и "в том числе поставка заказчика". Разница идёт в карман подрядчика.
4. Договорную цену можно не трогать, достаточно для подстраховки выдать допсоглашение к договору о том, что заказчик обеспечивает такими-то материалами такую-то стройку!

Прислано dasha_soul November 17 2008 09:56
#3
Портал сметчиков

Спасибо!

Прислано dasha_soul November 18 2008 15:39
#4
Портал сметчиков

У кого есть Ценообразование за 2006-07 год??
№8-2007 стр.34
№3-2006 стр.96
В этих выпусках как раз разьяснения по этой теме. Дайте пожалуйста

Прислано ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША November 18 2008 15:40
#5
Портал сметчиков

в вопросах и ответах?

Прислано dasha_soul November 18 2008 16:21
#6
Портал сметчиков

Думаю, не в вопросах-ответах, потому что эта рубрика у меня есть в эл.виде и там не по теме. Видно это или постановление какое-то, иль разьяснения, иль чего-то еще

Прислано vad-rose November 19 2008 09:09
#7
Портал сметчиков

№8 2007
Вода и електроенергия заказчика.
Объяснено, что данные ресурсы высчитываются в дог. цене, в Кб-2, Кб-3 как и стоимость поставки материалов заказчика. На стадии взаиморасчетов количество уточняется по счетчикам.

Прислано vad-rose November 19 2008 09:39
#8
Портал сметчиков

№3 2006

Наша організація виконувала опоряджувальні роботи на фасаді будівлі, а саме декоративне штукатурення з застосуванням шпаклювальних і декоративних сумішей Ceresit. Вартість робіт у ДЦ була визначена за нормою РЕКН 15-184-1 „Декоративне штукатурення фасадів”.
Відповідно до умов договору забезпечення матеріалами для виконання робіт було покладено на замовника. При виконанні робіт кількість використаних матеріалів нами не фіксувалася, всі отримані матеріали укладалися в діло тільки на цьому об’єкті.
Після повного завершення робіт був складений „Акт приймання виконаних підрядних робіт” за формою номер № КБ-2в і переданий замовнику, який заявив, що Акт буде підписаний тільки після представлення нами звіту про використання матеріалів згідно з нормами і повернення замовнику матеріалів, що залишилися.
Просимо роз'яснити, чи правомірні дії замовника?


Дії замовника правомірні. При укладанні договорів підряду, у яких передбачається виконання робіт з матеріалів замовника (частково або у повному обсязі), слід керуватися відповідними положеннями законодавчих і нормативних актів.
Зокрема, статтею 840 Цивільного кодексу України „Виконання робіт із матеріалів замовника” передбачено:
„1. Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов’язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу і повернути його залишок.
2. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрати матеріалу, терміни повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.
3. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, викликане недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути їм виявлені при належному прийманні матеріалів”.
.....
З урахуванням викладеного, виконання робіт за матеріалів замовника щоб уникнути конфліктних ситуацій потребує відповідного оформлення цієї обставини в договорі підряду шляхом складання графіка передачі замовником підряднику матеріалів (із зазначенням їх переліку, кількості і термінів передачі), а надалі забезпечення підрядником належного приймання матеріалів за кількістю та якістю, а також їх збереження та раціонального використання з урахуванням норм витрати, повернення невикористаних матеріалів у терміни, обумовлені договором.
Крім того, існують певні правила документального оформлення передачі матеріалів замовником підряднику, бухгалтерського і податкового обліку у замовника та у підрядника в зв’язку з тим, що право власності на передані матеріали залишається у замовника, тощо.
Рекомендації про те, як враховувати матеріали замовника при виконанні робіт, викладені у газеті „Усе про бух. облік”, 23 жовтня 2002 року, №97 (765) стор. 4-10.


Прислано dasha_soul November 19 2008 09:57
#9
Портал сметчиков

1. Необходимо оформление выполнение работ из материалов заказчика в договоре подряда путем составления графика передачи заказчиком подрядчику материалов (ЦО №3-2006 стр.96. Гражданский кодекс ст.840 п.2). Материалы передаются по Акту приема-передачи (Гражданский кодекс ст.840 п.3).
2. Подрядчик отчититывается об израсходованных материалах в вольной форме (примерно как М-29. Гражданский кодекс ст.840 п.1).
3. Договорная цена работ рассчитывается с учетом стоимости материалов, расход которых предусмотрен ресурсными элементными сметными нормами. За итогом договорной цены указывается стоимость предоставляемых заказчиком ресурсов (ЦО №3-2006 стр.96. Применительно).
4. Акт КБ-2в: "Всего по акту" и "в том числе поставка заказчика".
Справки КБ-3: "Всего по стройке", "стоимость поставки заказчика", "всего к оплате без поставки заказчика" (консультация в Инпроект'е).
Вобщем-то всё так, как выдает программа расчета смет.
И всё так, как написал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША!!

Прислано ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША November 19 2008 10:05
#10
Портал сметчиков

а что касается материалов типа "вода", "газ", "электроэнергия", то на эту тему есть смысл с опытным бухгалтером поговорить...

Прислано Родничок November 19 2008 16:23
#11
Портал сметчиков

vad-rose М28-847-3-с юмором все впорядке
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША если "вода", "газ", "электроэнергия" используется на объекте Заказчика Подрядчиком, то лучше срузу из расчетов убрать.

Прислано ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША November 19 2008 19:09
#12
Портал сметчиков

Родничок написал:
vad-rose М28-847-3-с юмором все впорядке
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША если "вода", "газ", "электроэнергия" используется на объекте Заказчика Подрядчиком, то лучше срузу из расчетов убрать.

если подрядчика, то на 100% согласен!!! а если заказчика и он хочет за это денежку вернуть...:hug:

Прислано ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША November 19 2008 19:13
#13
Портал сметчиков

а подрядчик на стадии подписания ДЦ как правило показывает что энергоресурсы (указанные выше) в цену его работ не заложены...

Прислано vad-rose November 20 2008 08:36
#14
Портал сметчиков

Согласен с Дашей, что лучше из расчетов воду и энергоносители исключить, но при этом в договоре указать, что они оплачиваются заказчиком

Прислано dasha_soul November 20 2008 13:46
#15
Портал сметчиков

ЦО №8-2007 год стр.34
В случае, если заказчик предоставляет подрядной организации электроэнергию, воду или другие ресурсы, необходимые для выполнения строительных или ремонтно-строительных работ, при формировании договорной цены, в Актах приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) и в Справке о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-3) их стоимость можно учитывать так же, как и стоимость материалов поставки заказчика. Договорная цена работ рассчитывается с учетом стоимости электроэнергии, воды и других ресурсов, расход которых предусмотрен ресурсными элементными сметными нормами, за итогом договорной цены указывается стоимость предоставляемых заказчиком энергетических и других ресурсов, определенная на этой стадии исходя из нормативного расхода ресурсов (предусмотренного нормами для работы строительных машин и механизмов и выполнения работ), а также расчетного расхода ресурсов (учитываемого в составе общепроизводственных расходов - электроэнергия для освещения территории строительства и рабочих мест, складских помещений на объекте строительства, санитарно-бытовых помещений, помещений для размещения прорабов и мастеров, освещения в период сдачи объекта; отопления помещений санитарно-бытового назначения в зимний период; вода для санитарно-бытовых нужд и т.п.) и текущих цен на них. На стадии взаиморасчетов расход ресурсов уточняется по фактическому расходу на основании показаний приборов учета, установленных подрядчиком.

Прислано dasha_soul March 18 2009 13:59
#16
Портал сметчиков

Подскажите, где в АВК выставить, что электроэнергия и вода - поставка заказчика?


Прислано МЮВ March 18 2009 14:54
#17
Портал сметчиков

dasha_soul написал:
Подскажите, где в АВК выставить, что электроэнергия и вода - поставка заказчика?

вода в материалах - ресурсы сметы или объекта или цены ресурсов стройки- редактирование цены, галочку поставка заказчика, а электроэнергию в машинах - редактирование цены