Новое в АВК-5 редакции 3.8.3 в сравнении с редакцией 3.8.2
Надіслано ksilit 02.06.2023 13:59
Портал сметчиков
С 02.06.23 распространяется ПК АВК-5 редакции 3.8.3
Деталі новини
У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.3 передбачено:

1. У зв’язку з продовженням військового стану до 18 серпня 2023 року прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:
- для ТС №№ 1-7; 11-21 – 171,17 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня - 2054 години);
- ТС №№ 8-10 – 128,5 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня - 1542 години);
- ТС № 22– 154,2 години (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня - 1850 годин).

2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.05.2023 р.

3. Реалізована перша черга механізму по автоматизації процесу класифікації робіт. А саме:
3.1 В підсистемі «Інші функції» в розділі «Класифікатори» організований новий підпункт «Класифікатори видів робіт». Тут можна створювати та зберігати власні Класифікатори, згідно з якими буде виконуватися класифікація робіт у будовах. У якості інсталяційного запропонований Класифікатор, утворений на базі частини даних Розділу 8 міжнародної системи вимірювання CESMM4, розробленої Інститутом інженерів-будівельників (The Institution of Civil Engineers (ICE)). Детальний опис роботи з «Переліком класифікаторів виду робіт» наведений у документі «Класифікатори видів робіт» у розділі «Довідка».
3.2 Створений новий тип рядка локального кошторису – заголовок виду робіт (ЗВР), який заноситься Користувачем із Класифікатору видів робіт. Призначення цього рядка – розподіл звичайних позицій локального кошторису на види робіт. Детальний опис розподілу на види робіт, формування вартісних показників по видам робіт та оформлення відповідних вихідних документів наведено у документі «Класифікація робіт» у розділі «Довідка».

4. При редагуванні ціни матеріалу в полях «транспортні витрати» та «заготівельно-складські витрати» додана можливість задавати значення виразом.

5. В Ознаки друку на рівні будови додана ознака «Друк одиниць виміру без скорочень». Ця ознака визначає формат відображення одиниці виміру при оформленні вихідного документу «Локальний кошторис».

6. Виправлені помилки в стандартній НДІ.

Обновиться можно двумя способами

Способ 1. Главное окно программы(3.8.0 или 3.8.2)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет

Способ 2. Предварительно скачав файл обновления 3.8.2(для 3.8.0 или 3.8.2) и переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ редакции 3.8.0 или 3.8.2 и оттуда его запустить. Редакция 3.8.0 или 3.8.2 при этом должна быть закрыта.


Адрес для скачивания редакции 3.8.3

Оновлення ПК АВК-5 3.8.0 до ПК АВК-5 3.8.3 (Розмір файлу: XX XXX XXX байт)

Оновлення ПК АВК-5 3.8.2 до ПК АВК-5 3.8.3 (Розмір файлу: YY YYY YYY байт)

После скачивания, надо переименовать расширение из ех в ехе (добавив в конец английскую е), запустить установку и прислать код компьютера и окпо или номер лицензии или номер договора.

ВАЖНО!!!

не забудьте добавить папки с редакциями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.