Нове в АВК-5 редакції 3.9.1 в порівнянні з редакцією 3.9.0
Надіслано ksilit 07.06.2024 12:21
Портал сметчиков
З 07.06.24 розповсюджується оновлення ПК АВК-5 до редакції 3.9.1
Деталі новини
1. Внаслідок продовження воєнного стану, змінені значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2024 рік:
- для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 172,33 години;
- для ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 129,50 години;
- для ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 155,4 години.

2. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 20.05.2024 р.

3. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на 01.01.2024 р. з урахування індексів цін виробників промислової продукції за 2022 та 2023 роки (оприлюднені в розділі «Економічна діяльність» на сайті Державної служби статистики).
Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру і мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог за результатами проведеного аналізу.

4. Надана можливість змінювати знак для значень кількості виділеної групи позицій в локальному кошторисі. Відповідний пункт меню доданий в «Параметри» екранного локального кошторису.

5. Надана можливість формування вихідного документу «Структура укрупнених показників вартості» з використанням класифікатору видів робіт у розгорнутому вигляді. Відповідний пункт доданий в Ознаки будови на вкладці «договірна ціна». Якщо ця ознака актуалізована, то в «Структурі» друкуються складові не тільки укрупненого показника вартості рядка ЗВР, а і підпорядкованих до нього позицій.

6. При копіюванні будови в списку будов додана можливість редагувати найменування та Примітку для будови-копії.

7. В екрані локального кошторису рядок типу «розділ» (крім будов С) доповнений позначкою «книжка». Колір та спосіб представлення цієї позначки залежить від наповнення та згорнутості/розгорнутості розділу. Якщо у розділі є ціноутворюючі позиції, то колір книжки жовтий. Якщо в розділі ціноутворюючі позиції відсутні – то білий.

8. Реалізована можливість виведення позицій локального кошторису у текстовий файл. Виведення відбувається з урахуванням структури та набору реквізитів рядків текстового файлу для уведення в локальний кошторис. Більш детальний опис цього сервісу наданий в оновленому документі «Уведення/виведення рядків локального кошторису в текстовий файл», що знаходиться у розділі Довідка.

9. Виправлені помилки попередньої редакції.


Оновитися можна двома способами

Спосіб 1. Головне вікно програми 3.9.0 - Інші функції - Сервіс - Оновлення програмного комплексу АВК5 - Знайти та завантажити файл оновлення з мережі Інтернет

Спосіб 2. Попередньо завантаживши файл оновлення 3.9.1 і перейменувати його (додавши в кінець латинську літеру е), скопіювати в папку ЕХЕ редакції 3.9.0. і запустити. Редакція 3.9.0 повинна буди закрита.

Адреса для завантаження редакції 3.9.1

Оновлення ПК АВК-5 3.9.0 до ПК АВК-5 3.9.1 (Розмір файлу: 28 808 560 байт)

Після скачування, треба перейменувати розширення з ех в ехе (додавши в кінець англійську е), запустити установку і надіслати код комп'ютера і ЄДРПОУ або номер ліцензії або номер договору.

ВАЖЛИВО !!!

не забудьте додати папки з редакціями АВК у довірену зону (виключення) антивірусу .