Доступному жилью быть!
Прислано ksilit 02.10.2008 12:25
Портал сметчиковЩодо розроблення нормативно-правової бази для будівництва доступного житла.Расширенные новостиЩодо розроблення нормативно-правової бази для будівництва доступного житла.

Основоположні нормативно-правові акти - Концепція Державної цільової соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом на 2009-2016 роки та Закон України "Про забезпечення громадян доступним житлом" розроблено.
На цей час документи пройшли всі етапи узгодження із зацікавленими міністерствами та подані на розгляд Уряду.
Проект Концепції Державної цільової соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом на 2009-2016 роки розглядався 21 серпня 2008 року на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики. Прийнято рішення щодо його схвалення з урахуванням зауважень Міністерства фінансів.
Проект закону 19 червня 2008 року було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики, за результатами якого прийнято рішення щодо внесення законопроекту на засідання Кабінету Міністрів після прийняття Урядом рішення щодо Концепції.
Визначено загальні підходи до проектування доступного житла.
Чинними державними будівельними нормами "Житлові будинки. Основні положення" (ДБН В.2.2-15-2005) встановлено раціональні та економічні вимоги до архітектурно-планувальних рішень та інженерного обладнання житлових будинків II категорії, які за рівнем санітарно-гігієнічного комфорту житла відповідають прийнятим сьогодні підходам до доступного житла виходячи з середньої норми 18-20 м2 загальної площі на 1-ого члена сім'ї.
Після прийняття Закону України від 03.06.2008 р. № 309-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стало можливим надання в оренду земельних ділянок під будівництво доступного житла без проведення аукціонів.
Однак на сьогодні через відсутність затверджених нормативних документів виникають питання, що потребують роз'яснення та прийняття оперативних рішень (надання об'єкту забудови статусу доступного житла, відповідності цінових та архітектурно-планувальних показників вимогам до такого житла, наявності підстав для землевідведення без проведення аукціонів тощо).
Тому з метою координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, надання організаційної, інформаційної та методичної допомоги регіонам утворено Міжвідомчу робочу Комісію з питань будівництва доступного житла в Україні (наказ Мінрегіонбуду від 18 липня 2008 року № 331). До роботи комісії залучено фахівців зацікавлених міністерств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та професійних спілок.

Щодо впровадження пілотних проектів з будівництва доступного житла.

З метою апробації практичних механізмів забезпечення населення доступним житлом передбачено реалізувати у 2008 році пілотні проекти такого будівництва.
Комісією, утвореною згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.03.08 № 407-р „Про деякі питання будівництва доступного житла", відібрано для реалізації 72 пілотних проекти для будівництва доступного житла у всіх регіонах України. їх реалізація дасть змогу отримати 6097 квартир загальною площею близько 381 тис. кв.м. житла.
Міністерству фінансів доручено передбачити при внесенні змін до Державного бюджету України на 2008 рік бюджетні призначення для реалізації пілотних проектів з будівництва доступного житла в обсязі 500 мільйонів гривень.
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування здійснюються заходи щодо реалізації пілотних проектів в частині
виділення земельних ділянок, виготовлення проектно-кошторисної документації,
забезпечення будівельних майданчиків інженерно-транспортною
інфраструктурою, відбору громадян тощо.
Так, Полтавська міська розробила Положення "Про здійснення будівництва житла за рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку) та коштів громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради", яким затверджено Порядок фінансування будівництва доступного житла з розрахунку 30% на 70%.
Перший 10-поверховий будинок із запланованої серії в рамках програми „Доступне житло" збудовано на бульварі Боровиковського, 3 та введено в експлуатацію до Дня міста 22 вересня цього року.
Допомогу громадянам було надано з місцевого бюджету. На цей час зміни до Державного бюджету не прийнято, питання фінансування пілотних проектів, на жаль, залишається невирішеним.

Щодо фінансування будівництва доступного житла.

Відповідно до Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077, протокольного рішення наради у Президента України, що відбулася 29 січня 2008 року, та доручень Уряду від 11.12.07 № 46965/5/1-07 та від 03.03.08 №9385/4/1-08 на 2008 рік мали бути передбачені бюджетні призначення для реалізації пілотних проектів з будівництва доступного житла в обсязі 500 мільйонів гривень, а в проектах Державного бюджету України на 2009 рік та наступні роки видатки на будівництво доступного житла повинні становити не менше 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту (тобто у 2009 році - 6,3 млрд. гривень).
Законопроектом про внесення змін до Державного бюджету на 2008 рік Мінрегіонбуду передбачено бюджетні асигнування у сумі 1 690 млн. гривень за рахунок спеціального фонду за новою бюджетною програмою «Поповнення статутних капіталів державних банків з метою збільшення ними іпотечного
кредитування у першу чергу працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери, а також у сумі 200 млн. гривень на здійснення перших внесків для отримання іпотечних кредитів на придбання та будівництво доступного житла у розмірі до 25% від суми кредиту».
На 2009 рік Міністерству передбачено бюджетну програму «Поповнення статутних капіталів державних банків з метою збільшення ними іпотечного кредитування у першу чергу працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери» в обсязі 1,2 млрд. гривень за рахунок спеціального фонду.
Такі програми дозволять збільшити обсяги іпотечного кредитування, що буде сприяти розвитку житлового будівництва.
Однак, витрати на сплату першого внеску, відсотків за кредитом, додаткові витрати та платежі, пов'язані з оформленням кредиту на сьогоднішній день для громадян із середнім рівнем доходів є недоступними. Враховуючи тенденцію до більш жорсткої кредитної політики банків та посилення вимог до позичальників, одержати іпотечні кредити досить важко.
Натомість будівництво доступного житла включає ряд механізмів здешевлення його вартості, а надання державної підтримки у розмірі 30% від ціни житла дозволять поліпшити житлові умови громадян з середнім рівнем доходів, у першу чергу - працівників бюджетної сфери. Тому обидва механізми, на думку Мінрегіонбуду, мають діяти одночасно.
Однак питання щодо фінансування будівництва доступного житла шляхом державної підтримки громадян та створення фондів фінансування будівництва на цей час, на жаль, залишається не вирішеним.
Ініціативи щодо будівництва доступного житла знайшли відгук у суспільстві, підтримані як владними структурами, так і підприємницькою спільнотою.
Ця програма враховує інтереси всіх учасників будівельного ринку:
> держави, яка виконує свої житлові зобов'язання перед громадянами,
створює умови для забезпечення житлом;
> населення, яке отримує шанс нарешті вирішити свою житлову
проблему;
> будівельних компаній, банківських та фінансових установ, які в умовах
зниження темпів виробництва зацікавлені в пожвавленні будівельного
ринку, поштовхом до чого повинні стати державні капіталовкладення у
будівництво доступного житла.
Перший рік реалізації нового проекту свідчить: доступному житлу бути!