19-06-2024 07:37
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 18.06.2024
т.ч. п. 1.1.21 Індивідуаль
ні випробування систем вентиляції та кондиціонування повітря ураховані нормами на улаштування вказаних систем.

[off] 18.06.2024
Добрий день. Чи враховано в нормі КБ20-1-3 випробування повітроводу? Дякую.

[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)

[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832

[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Задай вопрос КРУ
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Адмін. витрати
ВКБ
У мене питання, що стосується адмін.витрат у ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ (ФОП), що працює на спрощенні системі оподаткування (сплачує 200 грн. в місяць + 100грн. за кожного найманого працівника)

Фізична особа – підприємець виконував роботи з реконструкції за Договором Підряду . Замовник ВКБ міської ради, кошти місцевого бюджету.
При взаєморозрахунках за виконані роботи до акту виконаних робіт (КБ-2В) були включені адіністративні витрати.
При перевірці КРУ ставить як завищення витрат і вимагає повернення адмін витрат, включених до актів виконаних робіт (КБ-2В), так як, згідно ДБН 1.1-1-2000 ці витрати стосуються тільки будівельних організацій, а ФОП не є будівельною організацією і не є юридиною особою і в нього немає адмін апарату.
Але, даний ФОП має ліцензію на здійснення будівельної діяльності, має, крім найманих працівників робочих професій, бухгалтера (відповідно сплачує йому заробітну та відрахування на соціальні заходи згідно з законодавством);
ліцензійне програмне забезпечення (ПК АВК-3 (3840грн +1500грн. щорічна абонплата)),
щороку піписується на збірник «Ціноутворення у будівництві»;
має компютер та іншу копіювальну та розмножувальну оргтехніку;
рахунок у банку (відповідно сплачує кошти за розрахунково-касове обслуговування);
регулярно відвідує семінари, що стосуються Ціноутворення у будівництві
іт.п;
всі витрати може підтвердити документально.

Тбто, витрати, які належать до ПЕРЕЛІКУ адіністратиних витрат (додаток 3 розділ 1 методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт) даний ФОП має. Інша справа, що в нього їх менше ніж у юридичної особи , але ж він (ФОП) визначає ЇХ розрахунково аналітичним методом і може підтвердити всі свої фактичні фитрати.
Якою нормою Закону заборонено ФОП влючати до Актів виконаних робіт Адмін. Витрати, адже згідно ст. 51 ЦКУ:
Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності
фізичних осіб нормативно-правових актів, що
регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються
нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність
юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає
із суті відносин.
Підкажіть, будь ласка чи існує це «інше встановлене законом»?

Відповідно до ГКУ:
Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності

1. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична,
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності

1. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати
будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців

1. Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних
ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права
та рівні можливості для залучення і використання
матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних,
природних та інших ресурсів.

2. Забезпечення підприємця матеріально-технічними та іншими
ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється
з метою виконання підприємцем поставок, робіт чи послуг для
пріоритетних державних потреб.Буду дуже вдячна за відповідь.
Оценить сообщение
 
Русскополянец
Держбуд разъясняет; кстати это не тот ДУРушник, который прибыль (полностью) снимал с выполнения ПІДПРИЄМЦЯ?
В соответствии со статьей 55 Хозяйственного кодекса Украины (далее - ХКУ), вступившего в силу с 1 января 2004 года, субъектами хозяйствования являются:

1) хозяйственные организации - юридические лица, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Украины, государственные, коммуналь­ные и иные предприятия, созданные в соответствии с ХКУ, а также другие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном порядке;

2) граждане Украины, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с Законом в качестве предпринимателей.

Согласно статье 128 ХКУ гражданин признается субъектом хозяй­ствования при осуществлении им предпринимательской деятельности при условии государственной регистрации его в качестве предпринима­теля без статуса юридического лица в соответствии со статьей 58 ХКУ, а согласно статье 42 ХКУ предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринима­телями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Согласно статье 47 ХКУ государство гарантирует всем предпринимателям независимо от избранных ими организационных форм предпринимательской деятельности, равные права и равные возможности для привлечения и использования материально-технических, финансо­вых, трудовых, информационных, природных и других ресурсов.

В соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса Украины к пред­принимательской деятельности физических лиц применяются норма­тивно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено Законом или не вытекает из сути отношений.(ДА КРУшник пускай что-то "новое покажет")
Покажите этому ДУРушнику Приложение 2 "МР по формированию себестоимости СМР" и задайте ему вопрос какими статьями (зарплата, материалы, механизмы, ОПР...) в Форме КБ-2в компенсируются затраты понесенные Вами при строительстве перечисленные в Приложении 2. Ну в конце концов угостите его диоксином - не докажут, что это зделали Вы. Скажут сам выпил...
Оценить сообщение
 
ВКБ
Русскополянец, спасибо за ответ и за поддержку, а представитель КРУ ничего не хочет сказать? Я просто выстроила свою стратегию защиты, но если ошибаюсь, подскажите мне, пожалуйста в чем? мне ведь "чужого не надо", я просто за справедливость... (я заказчик) особенно, когда КРУ просто по праву сильнейшего говорит: "НИЗЯ потому, что НИЗЯ!"
Змінено: ВКБ, October 30 2009 09:25
Оценить сообщение
 
BarZ
Цитата ВКБ:
У мене питання, що стосується адмін.витрат у ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ (ФОП), що працює на спрощенні системі оподаткування (сплачує 200 грн. в місяць + 100грн. за кожного найманого працівника)
Буду дуже вдячна за відповідь.


якщо я правильно зрозумів - у вас як у СПДФО є в наявності всі первинні документи, що підтверджують ваші витрати, в тому числі ті, які відповідно до П(С)БО 16 відносяться до адмінітративних - тобто, є договори з найманими працівниками, відомості з/п, найманий чи власний офіс і звідси - рахунки за ел.енергію, опалення і т.д.
по-перше - що ві порушили?? це питання мене цікавить в тому вигляді, як воно викладено в акті ревізії чи довідці зустрічної звірки
наскільки я знаю в таких випадках посилаються на п 2.2 Державного класифікатора України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" та на розділ 4 ДБН 2000, що є невірним
по-друге - при наявності фактичних адмін.витрат (див. вище) та при визначенні їх розміру аналітичним (розрахунковим) методом - які можуть буди питання..тим паче, що ви напевне погоджували цей розрахунок із замовником (взагалі такі речі - порядок відображення в актах КБ-2в не прямих витрат краще передбачати в контрактах)
по-третє - як не соромно - але адміни зазвичай з СПДФО знімають, як то кажуть, на шарка, тому що чомусь кволо такі підприємці захищаються....хоча треба було б:cvet:


все будет хорошо....я узнавал
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Нормативні витрати пального на робот спецобладнаня Проблемы и решения 5 September 29 2008 14:43
Транспортні витрати Перші кроки 2 April 01 2009 11:49
Загальновиробничі витрати Общепроизводственные расходы 4 May 22 2009 13:15
Терміново потрібна допомога з КРУ /по адмін витратах/ Проблемы и решения 2 June 16 2009 13:25
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
Додаткові витрати в КБ2В Перші кроки 2 March 31 2010 17:20
Загально-виробничі витрати Общепроизводственные расходы 1 May 09 2010 19:39
Адмін витрати в ПП Административные расходы 7 July 24 2010 10:59
ЯК правельнор розрахувати Витрати, пов'язанi з вiдряджaнням працiвникiв пiдрядних органiзацiй на Консультации 6 September 20 2010 14:24
Прибуток/витрати Прочие вопросы 5 October 14 2011 00:37
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 26

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры