17-06-2024 07:33
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)

[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832

[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?

[off] 07.06.2024
Я перепрошую! Загалом у документах пишу в основному українською. Важче дається розмовна мова. Зауважу, що тут в Одесі вже дуже часто звучить українська

[off] 07.06.2024
Куди подівалась українська мова? Чому все сюсюкання на російській? Стидуха тай годі!


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
02.05.24 З 02.05.24 розповсюджується ПК АВК-5 редакції 3.9.0
Нове в АВК-5 редакції 3.9.0

1. За замовчуванням прийняті наступні показники для розрахунку заробітної плати:
1.1 Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану до 14 травня 2024 і становлять:
- для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 170,25 годин;
- ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 128 годин;
- ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 153,6 години.
1.2 Рівень середньомісячної заробітної плати відповідає мінімально допустимому значенню, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2024 році. Це значення розраховано на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2023 рік, та індексу споживчих цін на 2024 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки») зазначений рівень складає:

12634 * 1,085 = 13707,89 грн

2. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.04.2024 р.
Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

запасні частини (Кзч) 46,65 х 1,035 = 48,28
матеріальні ресурси (Км) 41,43 х 1,035 = 42,88

3. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 20.04.2024 р.

4. Значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145) прийняті у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315.

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті П145, параметри щодо термінів будівництва (КС145МП та КС145ТБ) мають бути змінені самостійно Користувачем у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

5. Реалізована наступна черга засобів автоматизації та сервісного супроводження визначення вартості з використанням укрупнених показників вартості:

5.1 Реалізована можливість створення та опрацювання в будовах УПВ вартісних даних із локальних кошторисів в явному вигляді.
Для цього в реквізитах локального кошторису в явному вигляді додана нова вкладка «Код виду робіт та дані для УПВ».

5.2 Змінено організацію відображення даних в екрані локального кошторису будов УПВ. Починаючи з редакції 3.9.0, в основній частині екрану локального кошторису наводяться дані щодо складових укрупненого показника вартості, а в нижній – довідкові дані для аналізу собівартості та витрат. Крім того, клікабельні поля екрану мають позначку ▶.

5.3 В реквізитах будови УПВ передбачена окрема вкладка «Показники нарахувань до Розділу І (ПВР)». На цю вкладку були перенесені вартісні показники окремих витрат для Договірної ціни на проєктування та будівництво.

6. Надана можливість формування «Відомості обсягів робіт (BoQ)» з підсумковим рядком. Для цього в Редагування ОВД цього документу на вкладці «Додаткові дані» додана відповідна ознака.

7. В Класифікаторі видів робіт додана інформація щодо:
- поширення певного класу (які роботи включаються/виключаються)
- правила вимірювання;
- правила визначення;
- правила охоплення;
- додаткові правила опису.
Для перегляду цієї інформації була додана відповідна кнопка в екранах створення/редагування рядка заголовка видів робіт (лише для стандартних рядків).
Примітка: Усі вищезазначені дані відповідають інформації, яка наведена у офіційному перекладі CESMM4. Із ПК АВК-5 ця інформація не може бути відтворена повністю. Разом з тим передбачена можливість копіювання окремих частин.

8. Змінено відображення та редагування даних в екранах Інших функцій «Настройки інтерфейсу» та «Вибір папок для уведення/виведення»:

8.1 В «Настройках інтерфейсу» існуючі ознаки розподілені на 4 заголовки: загальні ознаки, ознаки відображення екранів, ознаки роботи із будовами та ознаки роботи із НДІ.
8.2 У «Виборі папок для уведення/виведення» передбачена систематизація в залежності від підсистеми, в якій формуються файли. Крім того, для кожної підсистеми наданий розгорнутий перелік типів файлів з можливістю уточнювати для кожного окремо шляхи уведення/виведення.

9. Реалізована можливість призначати певний колір фону рядків в екрані локального кошторису в залежності від типу. Для цього в перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (ознаки відображення екранів) додана нова ознака «Включити використання фону для рядків локального кошторису». Якщо ця ознака актуалізована, то з’являється кнопка переходу до екрану, в якому можна вибрати типи рядків і колір для їх фонового виділення.

10. В перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (робота з будовами) додана нова ознака «Зберігати останній шлях виведення файлів в реквізитах будови».

11. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 припиняється підтримка та супровід типу будови П (Прибуток від собівартості).

12. В екрані вибору варіанту при редагуванні ціни ресурсу в локальному кошторисі (Ф175) додано відображення обґрунтування ціни.

13. В екрані «Список локальних кошторисів» та «Список об’єктів» під найменування суб’єктів відображається інформація про будівельний обсяг (за умови, що ця інформація була задана в реквізитах будови).

14. В екрані «Список локальних кошторисів» в полі «вартість» додано відображення:
- У підсистемі Кошторисні документи значення «у тому числі вартість устаткування»;
- У підсистемах ДЦ та Пд значення «у тому числі вартість устаткування підрядника».

15. В підсистемі ДЦ ознака друку підписів замовника і підрядника в локальних кошторисах поширена на друк відомості ресурсів та підсумкової відомості ресурсів.

16. При створенні інформаційних моделей будов з нульовими цінами до імені файлу додається позначка (0). При створенні інформаційних моделей будов в режимі «перегляду» до найменування імені файлу додається позначка (П).

17. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 у Розділі 1 «Витрати труда» вихідного документу «Відомість ресурсів» друкуються усі рядки, які передбачені у Додатках №№ 4 , 6, 11 Настанови.

18. Відкрита можливість створювати ресурс по проєкту в НДІ Користувача (на базі існуючого) в екранному локальному кошторисі (раніше це можна було зробити лише в головному екрані НДІ або при редагуванні списку ресурсів певної норми).

19. Впроваджений вбудований редактор виразів. Цей редактор суттєво спростить роботу кошториснику при створенні власних виразів (формул) з використанням вже існуючих реквізитів та типових арифметичних операцій і функцій. В редакції ПК АВК-5 3.9.0. редактор виразів доступний:
- При створенні/редагуванні кошторисних розрахунків в Інших витратах;
- При розрахунку значення відпускної ціни, транспортної складової та заготівельно-складських витрат матеріалу або устаткування;
- В екрані редагування виразів для обчислення значення кількості для позиції локального кошторису;
- При створенні/редагуванні рядка «Специфікації до об’єкту будівництва»;
- При розробці опису документа Користувача для створення/редагування формул, накопичувачів та бібліотеки виразів;
- При створенні/редагуванні УКН для обчислення значень Кількості (ЧПі) та Ознаки активності (ПАі) позицій тіла УКН.

20. В сервісі «Розробка документів Користувача» передбачені нові реквізити, які стосуються вартості та кількості виконаних будівельних робіт в попередніх періодах:
- Кількість, затверджена в Договірній ціні (тільки для Пд);
- Загальна вартість, затверджена в Договірній ціні (тільки для Пд);
- Кількість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд);
- Загальна вартість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд).

21. Після виходу із екрану локального кошторису запам’ятовується і зберігається стан згорнутості/розгорнутості розділів або ЗВР для наступного сеансу роботи.

22. В екранному локальному кошторисі при переміщенні курсору миші по полосі прокрутки буде відображатися коментар про належність позиції, на якій в цей час встановлений курсор, до розділу або ЗВР.

23. В файлі бази цін робіт доданий новий пункт «редагування виділеної групи позицій» За цим пунктом можна:
- задати коефіцієнт до значень УПВ;
- задати загальне «Обґрунтування ціни»
- скинути існуюче обґрунтування ціни.

24. В стандартну НДІ додані Кошторисні норми підприємств, Стандарти організації України та оновлені ціни на матеріали :

24.1 КНП 26254117-001:2023 «Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» та КНП 26254117-002:2023 «Комплекси машин та механізмів для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» (за запитом Представництва Пер Арслеф № 1-23.02.2024avk від 23 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ПРФ.
24.2 КНП 30116163-001:2024 «Улаштування гідроізоляції з використанням матеріалів ТМ WEBER» (за запитом ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» № 14 від 20 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ВБР.
24.3 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ MAPEI, які враховані у СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Роботи з відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕІ», СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Роботи з відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічних споруд матеріалами «МАРЕІ» та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Роботи з відновлення поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій матеріалами «МАРЕІ» (за запитом ТОВ «МАПЕІ УКРАЇНА» №5/02/09/14 від 09.02.2024 р.). Рівень цін станом на 09.02.2024 р.
24.4 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ CAPAROL, які враховані у КНП 02495431-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» (за запитом ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» №27 від 06 березня 2024 р.). Рівень цін станом на 04.03.2024 р.
24.5 До Розрахунків витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах додано СОУ 45.2-000118112-052.0:2011 «Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM». Присвоєні позначки ДБ52-…

25. В розділі Довідка:
- Внесена Зміна 4 в КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»;
- Додані інструкції по роботі із новим сервісом «Редактор виразів» та оновленим сервісом «Настройка інтерфейсу».

26. В переліку папок інсталяції ПК АВК-5 додана папка EXAMPLE. Починаючи з редакції 390 в цій папці будуть зберігатися приклади файлів від розробників.


Адрес для скачивания редакции 3.9.0


Завантажити редакцію ПК АВК-5 3.9.0 (Розмір файлу: 103 278 910 байт)

После скачивания, надо переименовать расширение из ех в ехе (добавив в конец английскую е), запустить установку и прислать код компьютера и окпо или номер лицензии или договора дилеру


ВАЖНО!!!

не забудьте добавить папки с редакциями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь ласка, увійдіть на сайт під власним логіном для додавання коментарів
Останні активні теми Форуму
  Теми Переглядів Відповідей Останні повідомлення
ценообразование
Ценообразование в Украине
65535 310 validjan
June 07 2024 11:45
Единый налог по ставке 5% 2016г.
Общепроизводственные расходы
15081 8 DenNNI
May 22 2024 16:34
Трансформатор силовой масляный
Электрика
2980 1 DenNNI
May 22 2024 16:33
Коефіцієнти при капітальному ремонті
Консультации
4405 2 DenNNI
May 22 2024 16:31
ДЦ за УПВ
Прочие вопросы
767 1 DenNNI
May 22 2024 16:30
Арендованная техника
Машини та механізми
19486 14 Руськополянець
May 20 2024 16:19
Расчёт админов, прибыли и з/п
Административные расходы
7477 4 DenNNI
May 14 2024 17:07
Коефіцієнти при демонтажі в капітальному ремонті і роботі...
Консультации
1152 2 DenNNI
May 14 2024 17:05
Ремонт: капітальний і ...
Перші кроки
50371 26 DenNNI
May 14 2024 17:03
Перевозка мусора и грунта
Прочие вопросы
65535 77 DenNNI
May 14 2024 17:02
Застосування коефіцієнта
Проблемы и решения
1285 2 DenNNI
May 14 2024 17:00
Освещение собственными силами, спасайте!
Электрика
3973 3 Y
May 07 2024 08:41
Электроснабжение жилого комплекса с административными пом...
Электрика
4092 1 DenNNI
May 02 2024 15:58
Стойки, полки для КЛ
Электрика
6844 4 DenNNI
May 02 2024 15:49
Буронабивные сваи
Проблемы и решения
65535 45 DenNNI
May 02 2024 15:43
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 57

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры