19-07-2024 14:13
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 17.07.2024
підкажіть хто стикався, укладання сигнальної стрічки окремою розцінкою йде лише для електромереж? в вк воно вже враховано складом робіт?

[off] 17.07.2024
sesh2003, мембрану куди? на покрівлю чи на фундаменти?

[off] 11.07.2024
подскажите расценку на монтаж ПВХ мембраны

[off] 09.07.2024
витрат проходять. Ключове слова "інвесторський" - мова про ланцюжок "Замовник-Підрядник
" чи "Замовник-Підрядник
-Субпідрядник" не йде.

[off] 09.07.2024
І, якщо на стадії затвердження проектної документації, відомо, що проектант є платником єдиного податку завищувати власні витрати немає жодного сенсу. Експертизу кошториси з таким відображенням


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Для початківців » Перші кроки
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Зарплата 3400грн
Бу-бу-бу
Всем труженикам сметного дела добрый день)
У меня возник вопрос относительно повышения среднемесячной зарплаты до 3400 грн.Бюджетное финансирование, капитальный ремонт, в 12.2011 подписан договор с подрядчиком. В феврале месяце будут подавать акты выполненных работ.
Вопрос в чем,подрядчик настаивает на з/п 3400, хотя подписана твердая договорная цена?
При з/п 3400 увеличивается общая стоимость объекта.
Оценить сообщение
 
Вит
Бу-бу-бу нужно посмотреть ДБН, что там пишут про твердую ДЦ


"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
ElenaL
Бу-бу-бу поскольку ДЦ твердая и договор подписан до введения 3400грн.то должна оставаться 2300грн.
Оценить сообщение
 
Бу-бу-бу
ElenaL мы тоже настаиваем на з/п 2300.
Оценить сообщение
 
АВК
Договор имеет силу закона. Читайте договор и делайте выводы. И подрядчик пусть почитает.
Оценить сообщение
 
Вит
Бу-бу-бу написал(а):
ElenaL мы тоже настаиваем на з/п 2300.

настаивать можно и на з/п 1800 Grin . Нужно внимательно прочитать договор подряда (пункты про расчеты согласно ДБН и пункты про изменение нормативных и законодательных актов) и ДБН (пункты про твердую ДЦ)


"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
Бу-бу-бу
В договоре цена договора звучит так :
" 4.2.Договірна ціна є твердою на весь обсяг Робіт і не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, якщо:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення.
Оценить сообщение
 
Вит
Бу-бу-бу а в Вашей бюджетной организации юрист есть? вообще то это его работа, а потом уже Ваша


"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Оценить сообщение
 
ElenaL
Бу-бу-бу ниже я привожу ответы ЦО прочтите:
[spoiler]Общие понятия и условия договора, принципы заключения, изме¬нения и расторжения договоров всех видов изложены в Гражданском кодексе Украины, Раздел II. Общие положения о договоре.
В частности, в статье 629 «Обязательность договора» указано, что «договор является обязательным для выполнения сторонами».
Статья 632 «Цена» регламентирует порядок изменения цены в договоре в такой редакции:
«1. Цена в договоре устанавливается по договоренности сторон.
В случаях, установленных законом, применяются цены (тарифы, ставки и т.п.), которые устанавливаются или регулируются уполномочен¬ными органами государственной власти или органами местного само¬управления.
2. Изменение цены после заключения договора допускается только
в случаях и на условиях, установленных договором или законом.
3. Изменение цены в договоре после его выполнения не допускается.»
Соответствующие положения о стоимости работ (цене договора),
порядке ее изменения и обязанности заказчика уплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи объекта строительства содержатся в статье 321 Хозяйственного кодекса Украины: «1. В договоре подряда на капитальное строительство стороны определяют стоимость работ (цену договора) или способ ее определения.
2. Стоимость работ по договору подряда (компенсация расходов подрядчика и причитающееся ему вознаграждение) может определяться составлением приблизительной или твердой сметы. Смета считается твердой, если договором не предусмотрено иное. Изменения в твердую смету могут быть внесены только по согласованию сторон.
3. В случае возникновения потребности значительно превысить приблизительную смету подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Если подрядчик не предупредил заказчика о превы¬шении сметы, он обязан выполнить работу, не требуя возмещения понесенных дополнительных расходов.

4. Подрядчик не имеет права требовать увеличения твердой сметы, а заказчик - ее уменьшения. В случае существенного возрастания после заключения договора стоимости материалов и оборудования, которые должны были быть предоставлены подрядчиком, а также услуг, которые оказывались ему третьими лицами, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной стоимости работ, а в случае отказа заказ¬чика - расторжения договора в установленном порядке.
5. Если договором не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи объекта строительства, при условии, что работа выполнена надлежа¬щим образом и в согласованный срок или, по согласию заказчика, -досрочно.»
(Хозяйственный кодекс Украины, напечатан в Сборнике «Ценообразова¬ние в строительстве» № 8, август 2003, стр.3 - 216).
Условия, при которых твердая договорная цена может корректиро¬ваться, изложены также в «Общих условиях заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве», утвержденных постанов¬лением Кабинета Министров Украины от 01.08.2005 № 668 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 8, август 2005, стр.77). В частно¬сти, в п.24 «Общих условий ...» указано, что «твердая договорная цена может корректироваться только по взаимному согласию сторон. В случае повышения подрядчиком твердой договорной цены, не предусмот¬ренного договором подряда, все связанные с этим затраты, если другое не предусмотрено законом, несет подрядчик».[/spoiler]
Оценить сообщение
 
ElenaL
И еще:
[spoiler]Стороны в договоре подряда могут предусматривать порядок уточнения твердой договорной цены в случае:
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
внесения изменений в проектную документацию,
необходимости устранения недостатков работ, возникших вследствие несоответствия установленным требованиям проектной документами, обеспечение которой возложено на заказчика;
замедления темпов или приостановки выполнения работ по решению заказчика или по его вине, если это вызывало дополнительные затраты подрядчика;
изменения законодательства по вопросам налогообложения, если это влияет на стоимость работ;
существенного повышения (в размере, определенном сторонами) после заключения договора подряда цен на ресурсы, которые обеспечили подрядчик, а также на услуги, которые оказываются ему третьими лицами;
в других случаях, предусмотренных договором подряда.[/spoiler]
Оценить сообщение
 
SaNata
Бу-бу-бу написал(а):
Вопрос в чем,подрядчик настаивает на з/п 3400, хотя подписана твердая договорная цена?
При з/п 3400 увеличивается общая стоимость объекта.

Подрядчику надо не настаивать , а перезаключать Договор с пересчитанной ДЦ!Если ещё Заказчик согласится на эту з/плату! Кроме того, в эту з/плату входят:основная з/плата, дополнительная, в том числе, з/плата на отпуск и т.д., усложнённые условия труда!
С такими требованиями, зарплату нужно будет уточнять, обосновывать (наверно, как фактические ОПР и АР)!
Оценить сообщение
 
Choсolate
ElenaL написал(а):
И еще:
[spoiler]Стороны в договоре подряда могут предусматривать порядок уточнения твердой договорной цены в случае:
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
внесения изменений в проектную документацию,
необходимости устранения недостатков работ, возникших вследствие несоответствия установленным требованиям проектной документами, обеспечение которой возложено на заказчика;
замедления темпов или приостановки выполнения работ по решению заказчика или по его вине, если это вызывало дополнительные затраты подрядчика;
изменения законодательства по вопросам налогообложения, если это влияет на стоимость работ;
существенного повышения (в размере, определенном сторонами) после заключения договора подряда цен на ресурсы, которые обеспечили подрядчик, а также на услуги, которые оказываются ему третьими лицами;
в других случаях, предусмотренных договором подряда.[/spoiler]


в данном случае, неплохо было бы в этот перечень добавить строку, где просто указать : "в случае изменений в законодательстве". Тогда подрядчику можно было бы ссылаться на этот пункт и его требования были бы вполне оправданы


make.believe
Оценить сообщение
 
ElenaL
в данном случае, неплохо было бы в этот перечень добавить строку, где просто указать : "в случае изменений в законодательстве". Тогда подрядчику можно было бы ссылаться на этот пункт и его требования были бы вполне оправданы

Предусматривается только изменения в налоговое законодательство.
Да и в договоре нет " в слачае изменений в законодательстве, и дЦ твердая то как можно настаивать на 3400?
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Зарплата Перші кроки 4 May 11 2007 09:48
Зарплата 1800грн. (Держбудівська) Перші кроки 10 September 07 2007 12:26
Помогите Зарплата на 2008 год Перші кроки 11 March 18 2008 12:28
Зарплата 2300 Проблемы и решения 6 April 26 2008 18:34
Зарплата сварщика Перші кроки 2 May 18 2008 09:16
Зарплата Прочие вопросы 15 June 10 2008 14:06
Зарплата Перші кроки 3 August 02 2008 18:59
Зарплата Административные расходы 10 October 22 2008 16:22
средняя зарплата Перші кроки 3 November 13 2008 15:14
Зарплата в разные периоды Проблемы и решения 3 November 20 2008 11:24
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 14

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,405
Новий користувач: boychenkoolga

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры