27-11-2021 22:55
Техподдержка в Viber


Техподдержка


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 27.11.2021
Galin є така штука http://online.bud.
.._doc=60010
. Може, саме це варто зробити? Вам-обгрунтувати необхідність, замовнику-виконати
коригування

[off] 26.11.2021
Galin, Договор, прежде всего

[off] 26.11.2021
Galin, если у вас в договоре прописано что вы можете уточнять цену в связи с удорожанием в процессе СМР, то даже при твердой ДЦ вам нужно лишь согласовать цену с заказчиком...есть ряд "если"

[off] 26.11.2021
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как пересчитать сметы составленные в 2018году, на 2022год. Если какие-то коэффициенты. Спасибо.

[off] 26.11.2021
Galin, в зависимости от типа договорной цены раздел VI Настановы, от наличия в договоре средств на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляцией и прочее...


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
[On-Line консультация]
Сергій - Доброго дня Як повернути розрахунки договірної ціни по 3.6.1 вже заведених будов?
IL - Добрий день. В програмі кошторисною нормою передбачена певна кількість машино-годин. По факту роботи були виконані в 2,5 рази швидше однією машино...
Натали - Добрый день) В связи новым Постановлением, что делать с объявленными тендерами? В тендерной документации ссылка на ДСТУ и инвесторская смета рассчи...
Вышло обновление ПК АВК-5 редакции 3.6.2
Нове в АВК-5 редакції 3.6.2 в порівнянні з редакцією 3.6.1

В оновленні 3.6.2 програмного комплексу АВК-5 реалізовані наступні першочергові зміни згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»:

1. При визначенні прибутку та адміністративних витрат враховано:
1.1. Змінені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру прибутку (Додаток 25 до Настанови) та розміру адміністративних витрат (Додаток 27 до Настанови).
1.2 В будовах на будівельні роботи реалізовані положення Настанови, що допускають при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) розмір адміністративних витрат визначати відсотком від прямих витрат, а прибуток – відсотком від суми прямих та загальновиробничих витрат. Для цього у вкладці «Показники прибутку та адміністративних витрат» додані відповідні ознаки, після встановлення яких з’являються поля для внесення значень відсотків, за якими слід визначати розмір вищезазначених складових вартості. При цьому саме ці показники та їх значення виводяться у витратах П130 (Кошторисний прибуток) та П147(Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій) замість показників до трудовитрат. За умовчанням значення відсотка для прибутку прийнято 15%, а для адміністративних витрат – 0.
1.3 Так як лімітування розміру кошторисного прибутку (15% від суми прямих та загальновиробничих) обумовлено лише при складанні ціни пропозиції (договірних цін), то перевірка цієї вимоги з подальшим обмеженням розрахункового розміру прибутку та відмова від перевірки залишені лише у підсистемі Договірна ціна.
Примітка: якщо у підсистемі Договірна ціна встановлена ознака для розрахунку прибутку відсотком від суми прямих та загальновиробничих витрат, то перевірка на відповідність розрахункового розміру прибутку допустимому ліміту не виконується.
1.4 При визначенні розміру адміністративних витрат (показником від трудовитрат) враховуються трудовитрати від матеріалів власного виробництва.

2. При визначенні загальновиробничих витрат враховано:
2.1 Нумерація, види будівельних робіт та відповідні їм значення показників для визначення в інвесторській кошторисній документації витрат, віднесених до 1 та 3 блоку ЗВР приведені у відповідність до Додатку 18 Настанови.
Примітка: Так як у будовах, створених у попередніх редакціях, відбувається автозаміна номерів та показників 1 та 3 блоків ЗВВ в залежності від КВР, вартість по існуючим будовам буде змінена. Вилучені із переліку показники для земляних та оздоблювальних робіт (КВР 2 та 3) будуть замінені на показники для загальнобудівельних робіт (КВР 1), а показники для металевих конструкцій гідротехнічних споруд (КВР 21) будуть замінені на показники для конструкцій гідротехнічних споруд (КВР 19).
2.2 Для визначення ЗВР при розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни) відсотком від прямих витрат, змінено призначення та назву числового параметру Н20. У новій редакції Н20 – це загальний відсоток на загальновиробничі витрати (від прямих витрат).
Для визначення у будові ЗВВ відсотком від прямих витрат, необхідно встановити відповідну ознаку на вкладці «Параметри ЗВВ» у Реквізитах будови та вказати значення Н20. Якщо необхідно визначити окремо заробітну плату та трудовитрати у складі загальновиробничих витрат, слід ще додатково вказати значення для Н19 (відсоток на заробітну плату у складі ЗВВ).
Значення Н20 та Н19 – єдині на всю будову, не можуть бути встановленні або відкориговані на рівнях об’єкту, локального кошторису або позиції.
2.3 Таблиця з переліком статей витрат, що віднесені до 3 блоку ЗВВ (використовується при розрахунку показників ЗВВ у параметрах будови та у параметрах Інших функцій) приведена у відповідність до Додатку 10 Настанови.

3. При визначенні вартості експертизи проектної документації (витрата П123) враховано:
3.1 Значення показника кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (згідно з Приміткою 2 Додатку 6 Настанови для ПВР застосовується для обчислення мінімальної вартості експертизи) прийнято у відповідності до Таблиці 3 Додатку 7 Настанови з визначення ПВР і дорівнює 1780 грн.
3.2 Відсоткові показники для визначення вартості експертизи прийняті у відповідності до Додатку 6 Настанови для ПВР.

4. При визначенні вартості проектних робіт (витрата П122) враховано:
4.1 Відсоткові показники для визначення вартості проектних робіт прийняті у відповідності до Таблиць 1, 2, 3.1 - 3.6 Додатку 1 Настанови для ПВР.
4.2 Для приведення табличних значень відсоткових показників до умов поточного періоду, як і передбачено п 2.9 Настанови з визначення ПВР, надана можливість для розрахунку та застосування коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт (Ід). Для цього у витрату П123 додані нові параметри:
Ввідр - Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, за умовчанням має значення 0,22;
Звд - Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3,8, грн, за умовчанням має значення 10628,39, уточнюється Користувачем за власними даними;
Пзп - Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації (за розрахунком проектної організації на дату прийняття Настанови для ПВР), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем за власними даними;
Іб - Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості (за даними Держстату), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем в залежності від термінів будівництва;
Іу - Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості (за даними Держстату), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем в залежності від термінів будівництва.

Якщо значення параметра Звд відрізняється від 10628,39 (рівень середньомісячної заробітної плати для складності робіт 3,8 врахований при визначені табличних значень відсоткових показників), то вартість проектних робіт обчислюється з урахування відсоткових показників, збільшених на коефіцієнт Ід. Формула для розрахунку коефіцієнта Ід наведена у Настанові для ПВР.

5. Перелік та найменування витрат приведені у відповідності до Примірної номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додаток 8 до Настанови).
Додані нові витрати:
5.1.У Главу 1 «Підготовлення території будівництва»:
- П14 – «Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва»;
- П18 – «Зняття та складування родючого шару ґрунту»;
- П19 – «Осушування території, протизсувні заходи, зведення протипаводкових та протисельових споруд, нагірних канав, підсипання та намивання ґрунту, інші роботи зі створення рельєфу»;
- П20 – «Рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове користування. Плата за використання земельної ділянки».
5.2 У главу 9 «Кошти на інші роботи і витрати»:
- П983 – «Кошти на розроблення проектів виконання робіт на складні види робіт, які визначені у ПОБ»;
5.3 У Главу 10 «Утримання служби замовника»:
- П109 – «Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля»;
5.4 У Главу 12 «Проєктні, вишукувальнi роботи, експертиза та авторський нагляд»:
- П127 – «Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг»;
Із глави 10 «Утримання служби замовника» видалена витрат П101 «Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)» (див. п.4.32 Настанови).

6. Форми та відображення вихідних документів, тексти, найменування та обґрунтування приведені у відповідність до Настанов.

7. У розділ Довідка додані:
- посилання для переходу на сайт Мінрегіону у розділ «Кошторисні норми»
- Настанова з визначення вартості будівництва;
- Настанова з визначення вартості ПВР.
Крім того передбачена можливість для відкриття Настанов в екранному локальному кошторисі та в екрані редагування затрати. Для цього у екран локального кошторису доданий пункт меню, а в екран редагування витрати кнопка з новими Настановами.

8. Розроблений та впроваджений новий формат ІБД 5.3, в якому внесені та реалізовані зміни, що передбачені у нових Настановах.
В новому форматі ІБД також покращено механізм обміну інформацією стосовно врахування електроенергії у вартості експлуатації машин та механізмів у складі РЕКН при наявності пересувних електростанцій. Таким чином забезпечується точність внесення інформації із інших кошторисних ПК. Для переходу до алгоритмів ПК АВК достатньо виконати пункт Сервісу будови «Відмова від ознаки «Будова створена на підставі ІБД».
Повноцінний обмін новою інформацією через ІБД можливий за умовою переходу до нового формату всіх причетних до обміну розробників кошторисних ПК.
Крім того, збережено внесення файлів ІБД, що відповідають попереднім форматам.


Попередження: перелічені у п.1.1, п.1.2, п.3.1, п.3.2, п.5 зміни пов’язані з Блоками настроек і будуть враховані у будовах, які створюються у редакції 3.6.2. Для прийняття цих змін у будовах, які створено у попередніх редакціях (ті, що копіювалися при оновленні, та ті, що вносяться через інформаційні моделі) необхідно поновити блок настроек (або зробити новий вибір). Для ідентифікації будов, вартість яких сформована з урахуванням положень ДСТУ, відповідна позначка буде відображатися біля реєстраційного номеру. Крім того, при роботі з такими будовами буде з’являтися повідомлення з попередженням.

9. При Редагуванні ОВД додана можливість встановлювати ознаку «Відмовитися від друку рядка» на деякі реквізити у Надписах та Підписах. Номери реквізитів, для яких передбачена така можливість, відзначені символом «*». Після встановлення ознаки відмови від друку, до найменування реквізиту додається відповідний коментар і рядок не виводиться у вихідний документ, незалежно від його наповнення. В редакції 3.6.2 така ознака з’явилася у наступних документах:
- Акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) для окремого об’єкту та загального по всім об’єктам;
- Договірна ціна у формі комерційного кошторису;
- Договірна ціна міжнародними контрактами.
У наступних редакціях вищезазначена можливість буде поширена на інші документи.

10. Уточнено виведення інформації у файли Qutbox при застосуванні Комплексних позицій при складанні локальних кошторисів. Для цього до переліку та опису позицій, які виводяться, додано рядок початку КП (S, містить пошуковий образ КП, найменування КП та одиницю виміру КП ) та рядок кінця КП (NKP). Відповідні зміни внесені в розділ 5.2 опису формату Qutbox (знаходиться у Довідці).

11. Уточнено налаштування відображення переліку параметрів-характеристик у витраті П145 (Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами). Якщо ознака «Кошторисного розрахунку» не встановлена (інфляція обчислюється з уточненням індексів з урахуванням термінів будівництва), параметри, які стосуються термінів будівництва відображаються. Якщо ознака «Кошторисного розрахунку» встановлено (інфляція обчислюється за річними індексами), параметри, які стосуються термінів будівництва не відображаються.

12. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на 1.10.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.
Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру і мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог за результатами проведеного аналізу.

13. У стандартну нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додані:
13.1СОУ Д.2.2-39875591-001:2021 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Нанесення покриття з вогнезахисних матеріалів «Ammokote» на поверхні металевих конструкцій», затверджений наказом ТОВ «Ковлар Груп» (лист від 03.09.2021р. №01-09/21-А). Нормам присвоєно пошуковий образ КЛ1…
13.2 СОУ Д.2.2-42039370-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування гідроізоляції підземних бетонних та залізобетонних конструкцій із застосуванням ремонтопридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №314) і затверджений наказом ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА». Нормам присвоєно пошуковий образ ЛБ1…
13.3 СОУ Д.2.7-42039370-001:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини і механізми для улаштування гідроізоляції з ремонтопридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №314) і затверджений наказом ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА»

14. Із складу стандартної нормативно-довідкової інформації вилучені СОУ Д.2.4-38470464-001:2013 «Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран» (пошуковий образ КМ1), СОУ Д.2.4-38470464-003:2013 «Улаштування протифільтраційних конструкцій з геомембран на основі поліетилену високої щільності» (пошуковий образ КМ3), СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Улаштування покрівлі з гідроізоляційних мембран БАУДЕР» (пошуковий образ КМ5), СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Утеплення покриттів плитами із поліізоціанурату БАУДЕР», СОУ Д.2.7-38470464-004:2016 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», а також весь перелік матеріалів до цих СОУ. Відповідне рішення було прийнято на вимогу від ТОВ «Ренобау», яке відмовилося від своїх зобов’язань та відкликало лист-звернення до ТОВ НВФ «Созидатель» щодо розміщення вищезазначених СОУ в базі ПК АВК-5. В локальних кошторисах будов, що були створені у попередніх редакціях, позиції стандартної НДІ з пошуковими образами КМ1, КМ3, КМ5, КМ6 будуть перетворені на текстові позиції. За всіма роз’ясненнями щодо правомірності подальшого використання цих СОУ пропонуємо звертатися до ТОВ «Ренобау».

15. У сервісі «Розробка документів користувача» для опису ресурсів список реквізитів розширено масою будівельних матеріалів на одиницю виміру.

Обновиться можно двумя способами

Способ 1. Главное окно программы(3.6.0 или 3.6.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет

Способ 2. Предварительно скачав файл обновления 3.6.2(для 3.6.0 или 3.6.1) и переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ редакции 3.6.0 или 3.6.1 и оттуда его запустить. Редакция 3.6.0 или 3.6.1 при этом должна быть закрыта.


Адрес для скачивания редакции 3.6.2


Оновлення для ПК АВК-5 редакції 3.6.0 до редакції 3.6.2: update_360_362.ex (Розмір файлу: 34 413 987 байт)

Оновлення для ПК АВК-5 редакції 3.6.1 до редакції 3.6.2: update_361_362.ex (Розмір файлу: 30 394 424 байт)
ВАЖНО!!!

не забудьте добавить папки с редакциями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | pavlo0792 09.11.2021 14:02
Создал стройку в АВК-5 3.6.2 а в ней соответственно обьект и смету... набрал смету... закрыл АВК ... через некоторое время открываю АВК-5 3.6.2 и не могу ни создать еще обьект в этой же стройке ни редактировать название уже имеющегося обьекта...
#2 | Lomnitskay Natali 10.11.2021 12:53
Добрий день. Створюю заголовок. Вношу кошторис. Закриваю програму. Відкриваю програму - заголовок відсутній. Кошториси переносяться у заголовок - Інші будови. У чому можлива помилка?
#3 | pavlo0792 10.11.2021 15:54
АВК-5 3.6.2 не хоче сприймати блоків настройок створених користувачем. Програма їх викидає із себе і внаслідок цього йде збій.
#4 | milada 10.11.2021 16:15
по сслыкам ничего не скачивается
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Последние активные темы форума
  Темы Просмотров Ответов Последние сообщения
расчет себестоимости парковки
Общепроизводственные расходы
113 0 nata61
November 23 2021 12:26
Расчет прибыли в соответствии с новым постановлением
Первые шаги
586 4 AlexNewman
November 23 2021 11:23
Где в Киеве купить бетон?
Флудилка...типа разговоры про жизнь
104 4 Aleksandra2020
November 23 2021 09:46
Освещение собственными силами, спасайте!
Электрика
95 0 Vasiliy499
November 22 2021 15:01
Помогите молодому сметчику.
Первые шаги
65535 481 Vasiliy499
November 22 2021 14:47
Проблемы с АВК
Проблемы и решения
232 2 Катерина3
November 21 2021 11:31
Как вставить выполненные работы в ССР
Первые шаги
168 2 irina-p_
November 20 2021 20:53
НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва
Ценообразование в Украине
2737 18 Русскополянец
November 19 2021 22:59
Оформление смет (субподряд) в 3.4.2 или 3.6.2?
Дорожное строительство
193 1 ksilit
November 18 2021 21:27
ОТВЕТ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ВОПРОС: ОТКУДА ТАК МНОГО ТУПЫХ?
Флудилка...типа разговоры про жизнь
2769 2 Tomaw
November 13 2021 23:48
Что нового?
Флудилка...типа разговоры про жизнь
18789 16 Tomaw
November 13 2021 23:46
Профессиональное выгорание
Флудилка...типа разговоры про жизнь
13540 20 АндрейПопов
November 13 2021 23:41
Где найти блоки фбс в Киеве?
Флудилка...типа разговоры про жизнь
115 3 АндрейПопов
November 13 2021 23:38
Кошторисник ФОП
Прочие вопросы
1177 9 ElenaH
November 11 2021 14:20
ценообразование
Ценообразование в Украине
65535 195 validjan
November 09 2021 13:36
Авторизация
Логин

ПарольВы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать пароль к АВК-5
Выписать счет на АВК5
Тестирование обработки 1С-АВК
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Зарплата по регионам
Сейчас на сайте
Гостей: 16

Пользователей: 0

Всего пользователей: 24,930
Новый пользователь: Александр_2021

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры