Тема: Зарплата 2021

Прислано prepod February 05 2021 11:31
#16

Портал сметчиков

КОШТОРИСНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2021 рік.


Шановні колеги.

Відповідно до листа Міністерства розвитку економіки № 3501-06/219 від 12.08.2020 р. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік.
Таким чином на 2021 р. середньомісячна тривалість робочого часу має наступні значення :
ТС №№ 1-7; 11-21 тривалість 166,17 годин;
ТС №№ 8-10 тривалість 125 годин;
ТС № 22 - тривалість 150 годин.

Відповідно до наказу Міністерства регірнального розвитку № 281 від 20 жовтня 2016 р. «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано в Мін’юсті 11 листопада 2016 р. за № 1469/29599):
«Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.».

29.01.2021 р. Державна служба статистики України оприлюднила дані про середньомісячну заробітну плату за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 р.. За видом діяльності «Будівництво» її розмір становить 9832 гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України № 671 від 29 липня 2020 р. схвалено Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 р. та визначено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, серед яких прогнозний індекс споживчих цін на 2021 рік становить 108,1 відсотків.

За вказаними положеннями розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2021 р. на стадії розроблення проектної документації має бути не нижче, ніж 10628,39 гривень, для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8.